Sunday, January 27, 2013

Ligo

While taking a bath...

Mako: Mommy, paano po naliligo ang baby sa loob ng tummy ng Mommy?

>> Ummm... nasaan na ba ang tatay ng batang 'to? Saklolo! :P

No comments:

Post a Comment

I would love to hear from you! :)