Thursday, January 24, 2013

Nerbyosa

Bukas ang interview ng anak ko sa science high school na gusto niyang pasukan. As usual, ako na naman ang mas nate-tense. I'm keeping my fingers crossed and praying really hard na makapasa siya sa interview at makapasok sa school na 'yun.

Please, Lord!

No comments:

Post a Comment

I would love to hear from you! :)